23.6.17

Mabolgampau - Sport's Day


Fel canlyniad i dywydd gwael byddwn yn ail gynnal y Mabolgampau ddydd Gwener nesaf.

Due to bad weather our Sport’s Day will be rescheduled for next Friday.  

18.6.17

Cinio blasus, diolch yn fawr iawn i staff y gegin.
Tasty lunch thanks very much to the kitchen staff.
More photos available on the Flickr tab.
6.6.17

Blwyddyn 2 yn ymweld gyda'r RNLI Caergybi - Year 2 vistit to Holyhead RNLI

Diolch i'r RNLI am gael galw draw heddiw a cyfle i roi £145 wedi i'r plant fod yn codi pres.    Thanks go to all at the RNLI Holyhead for the fantastic day. It was a great chance to donate £145 from our recent charity event.