27.3.15

Comic Relief

Diolch am eich ymdrechion codi arian diweddar - codwyd £150 ar gyfer elusen Comic Relief ar Mawrth 13eg.

Thank you for your recent fundraising efforts - £150 was raised for Comic Relied on March 13th.  


24.3.15

Marciau Buarth - Playground Markings

Diolch am eich ymdrechion yn codi arian blwyddyn ddiwethaf - mae plant y babanod i weld wrth eu boddau efo'r buddsoddiad diweddaraf!

Thank you for your fundraising efforts last year - the infant children are delighted with the recent investment!
23.3.15

Celf - Art


Gwaith wedi ei ysbrydoli gan lun gan yr artist Paul Gauguin "The Yellow Christ."

Work inspired by Paul Gaugin's "The Yellow Christ".  Gwaith wedi ei ysbrydoli gan lun gan yr artist Paul Gauguin "The Yellow Christ."

18.3.15

Mordaith y Mimosa - The Mimosa's Voyage

Daeth gwmni theatr i'r ysgol heddiw gyda sioe am y Mimosa ar gyfer yr Adran Iau, sy'n astudio Patagonia ar y funud.

A theatre company visited the school today with a show about the Mimosa for the Junior Department, who are studying Patagonia at the minute.  5.3.15

Milfeddyg - Vet

Daeth ddau filfeddyg lleol i'r ysgol ddoe i weld plant Blwyddyn 1 sydd wedi bod yn dysgu am anifeiliaid.

Two local vets visited the school yesterday to see pupils in Year 1 who have been learning about animals.  


26.2.15

Meithrin - Nursery
Tea and Talk Event - Digwyddiad Panad a Sgwrs

Mae'r digwyddiad cymunedol yma yn cael ei gynnal yn neuadd Ysgol Kingsland rhwng 10am a 2pm Dydd Sadwrn yma.  Croeso i bawb.

This community event is taking place in Ysgol Kingsland's school hall between 10am and 2pm this Saturday. All welcome. 
13.2.15

Cyflwyniad Amser Chwarae - Playtime Presentation

Two boys delivered a presentation to their peers at Ysgol Bryngwran this week on the play opportunities we have for children at our school.  They were joined by a couple of representatives from the School Council who took part in a questions and answer session.  Later, pupils from Ysgol Bryngwran visited our school for a guided tour.

Aeth dau o fechgyn blwyddyn chwech i Ysgol Bryngwran wythnos yma i wneud cyflwyniad i'r plant ar y cyfleoedd rydym yn darparu ar gyfer chwarae yn ein hysgol.  Roedd cyfle i'r plant gofyn cwestiynau iddynt hwy, a  dau aelod o'r Cyngor Ysgol.  Wedyn, daeth rhai o ddisgyblion Ysgol Bryngwran i Kingsland i weld y  ddarpariaeth.  
12.2.15

William Morgan

Mrs Owen's class have created sketches to depict the story of the Bishop William Morgan.

Mae dosbarth Mrs Owen wedi creu sgetsiau i ddehongli stori'r Esgob William Morgan.